ปัญหาใหญ่ของคนทวีปแอฟริกา

January 23, 2018 admin 0

  ทวีปแอฟริกาถึงจะเป็นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แร่ทองคำ ต่างๆ มากมาย แต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ประชาชนของทวีปแอฟริกามีฐานที่ร่ำรวย อยู่ดีกินดี แต่อย่างใด กลับกลายว่าเป็นทวีปที่มีความน่าสงสารเห็นใจมากที่สุด เพราะจากสภาพความเป็นอยู่ วิวัฒนาการทางด้านต่างๆรวมไปจนถึงกระทั่งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ยังถือได้ว่าไม่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ แถมยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากความยากจน เรามาลองดูกันว่าทวีปแอฟริกามีปัญหาอะไรบ้างที่รอความช่วยเหลือจากนานนประเทศคะ ปัญหาด้านการศึกษาของคนแอฟริกา ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่และสำคัญที่สุด เพราะหากคนทวีปแอฟริกาได้รับการศึกษาที่ดีแน่นอนว่าย่อมจะได้รับการพัฒนาประชากร เมื่อคนได้รับความรู้ ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งการนำไปพัฒนาในด้านต่างๆของตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ชาวแอฟริกาต้องการมากไม่แพ้ในสิ่งอื่นใดนั่นก็คือการศึกษา ในปัจจุบันการศึกษาจะถูกจำกัดไว้แค่คนที่มีฐานะเท่านั้น ส่วนคนจนแทบจะไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาที่น้อยมาก ปัญหาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในทวีป […]