AFRICA

เกาะติดชีวิตคนไทยในทวีปแอฟริกา

May 31, 2017 admin 0

การเดินทางไปต่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเราควรศึกษาข้อมูลของประเทศนั้นๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจเดินทาง ซึ่งเหตุผลในการเดินทางไปต่างประเทศของหลายคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไป บางคนอาจเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน บางคนอาจเดินทางไปเพื่อศึกษาต่อ หรือบางคนอาจเดินทางไปเพื่อไปทำงาน หากพูดถึงเรื่องการทำงานในต่างประเทศ สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือ ค่าแรงที่สูงมากกว่าในไทย ทั้งนี้การไปทำงานในต่างประเทศของหลายๆ คนส่วนมากก็จะคล้ายๆ กัน เช่น ตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศก็เพื่อ ใช้หนี้ บางคนก็อยากทำงานเก็บเงินมาสร้างบ้าน เพื่ออยากให้คนทางบ้านมีความสุขสบายฯ แต่ทั้งนี้การไปทำงานในต่างประเทศนั้น ก็ไม่ได้มีความสุข ความสบายเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจ บางประเทศนั้นผู้ไปทำงานต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศแถบทวีปแอฟริกา […]

disabled_child

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

December 13, 2016 admin 0

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการทั่วโลก จัดตั้งมาเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยการบริจากเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์มาช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้ที่เจ็บป่วยด้วยบาดแผลและโรคระบาท ซึ่งปล่อยไว้นอนอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อไปยังคนอื่นๆ นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังเป็น ป้องกันไม่ให้โรคระบาดมาถึงตัวเองอีกปด้วย

children's_World

พลังเด็ก เปลี่ยนโลก

December 13, 2016 admin 0

  โครงการที่ทำให้เด็กๆ มีส่วนร่วม โดยการบอกกับแม่ว่า ตอนนี้กำลังมีเด้กในแอฟริกา ดสียชีวิต 1 คน เราควรต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริจากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศในดินแดนห่างไกล และส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีให้เด็กรุ่นใหม่ ถึงการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบงปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

unicef

ยูนิเซฟ – บริจาคเพื่อช่วยเหลือแอฟริกา

December 13, 2016 admin 0

เป็นโครงการที่ ยูนิเซฟจัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน ทั่วโลก ทุกทวีป เพือให้คุณภาพของเด็กเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แอฟริกาก็เช่นกันโดยการหากองทุนเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์และอาหารการกินผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งผุ้ที่ต้องการบริจากและ ผู้รับบริจากเองก็มารับของบริจากอย่างทั่วถึง ถือเป็นโครงการที่ดี น่าสนับสนุนเพื่อช่วยเลหือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก