การใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยในแดนปลาดิบ

October 5, 2018 admin 0

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยเรียนใฝ่ฝันที่จะได้ไปอใช้ชีวิตสักช่วงหนึ่งที่นั่น ในด้านของการศึกษาประเทศญี่ปุ่นทมีวิทยาการ องค์ความรู้มากมายที่เหมาะที่จะไปตักตวงความรู้เหล่านั้น แต่สิ่งที่พอจะเป็นอุปสรรค์อยู่บ้างนั้นก็คือเรื่องของกำแพงภาษา ภาษาญี่ปุ่นอาจจะเป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่าเรียนยากเข้าใจยาก ไม่เหมือนประเทศที่ใช้และพูดภาษาอังกฤษ  ได้อย่างกว้างขวาง ประเทศเหล่านั้นจะสามารถไปใช้ชีวิตและศึกษาต่อได้ง่ายกว่า แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจไปเรียนต่อยังประเทศญี่ปุ่น ด้วยความประทับใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมบ้านเรือน ไ,ฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่น การรับอินธิพลจากสื่อ โดยเฉพาะภาพยนตร์และการ์ตูน ทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษาไทยมุ่งหน้าไปยังแดนปลาดิบการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มีอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาและเตรียมตัวหากต้องการไปเป็นนักศึกษาในแดนปลาดิบ   1. ภาษา เรื่องแรกหลัก ๆ เลยก็คือภาษา อย่างที่ได้ทราบกันว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ๋ไม่นิยมพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าในปัจจุบันคนญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุ […]