การใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยในแดนปลาดิบ

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยเรียนใฝ่ฝันที่จะได้ไปอใช้ชีวิตสักช่วงหนึ่งที่นั่น ในด้านของการศึกษาประเทศญี่ปุ่นทมีวิทยาการ องค์ความรู้มากมายที่เหมาะที่จะไปตักตวงความรู้เหล่านั้น แต่สิ่งที่พอจะเป็นอุปสรรค์อยู่บ้างนั้นก็คือเรื่องของกำแพงภาษา ภาษาญี่ปุ่นอาจจะเป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่าเรียนยากเข้าใจยาก ไม่เหมือนประเทศที่ใช้และพูดภาษาอังกฤษ  ได้อย่างกว้างขวาง ประเทศเหล่านั้นจะสามารถไปใช้ชีวิตและศึกษาต่อได้ง่ายกว่า แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจไปเรียนต่อยังประเทศญี่ปุ่น ด้วยความประทับใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมบ้านเรือน ไ,ฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่น การรับอินธิพลจากสื่อ โดยเฉพาะภาพยนตร์และการ์ตูน ทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษาไทยมุ่งหน้าไปยังแดนปลาดิบการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มีอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาและเตรียมตัวหากต้องการไปเป็นนักศึกษาในแดนปลาดิบ

 

  1. 1. ภาษา

เรื่องแรกหลัก ๆ เลยก็คือภาษา อย่างที่ได้ทราบกันว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ๋ไม่นิยมพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าในปัจจุบันคนญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุ 40 ปีลงมาจะพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษค่อนข้างดี แต่สำเนียงการพูดภาษาอังกฤษของชาวญี่ปุ่นก็ฟังยากมาก และมีกจะมีคำภาษาอังกฤษที่พูดด้วยสำเนีงญี่ปุ่นโดยมีการเติมคำลงท้ายลงไปเสมอ ทำให้ฟังยาก ช่วงแรกที่ไปใช้ชีวิตก็คงต้องมีการปรับตัวมากพอสมควรกว่าจะคุ้นชินสำเนียงและสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่น ในเรื่องภาษาก็ยังมีผลต่อการเรียนอีกด้วย หากเข้าไปเรียนในหลักสูตรนานาชาติก็คงจะพอปรับตัวและเรียนได้ไม่ยาก แต่หากจะเรียนในหลักสูตรทั่วไปถ้าไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอย่างดี ก็คงต้องเตรียมเวลาเผื่อไว้ในการปูพืเนฐานภาษาญี่ปุ่นด้วย

 

  1. 2. วัฒนธรรม

ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวมาก และในหลาย ๆ วัฒนธรรมและการปฎิบัติของเขาอาจจะเป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับคนต่างชาติ อาทิเช่น ในการเช่าห้องพักจากเอกชนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่หอพักของทางมหาวิทยาละยจัดเตรียมไว้ให้ การเช่าพักนั้นคนญี่ปุ่นถือกันว่าการเข้าพักในบ้านหรือหอพัก เจ้าของสถานที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่กรุณาให้เข้าพัก เมื่อมีการปฎิสัมพันธ์จึงต้องแสดงถึงมารยาทและอ่อนน้อมเป็นพิเศษ ทั้ง ๆ ที่เราก็จ่ายเงินและทำให้เขามีรายได้ก็ตาม

 

3.ค่าครองชีพ

ในญี่ปุ่น ถ้าไปใช้ชีวิตอยู๋ตามเมืองใหญ่ ๆ เช่นโตเกียว โอซาก้า เหล่านี้ ค่าครองชีพถือว่าโหดมากทีเดียว โดยเฉพาะในโตเกียว ที่มีการทำสถิติว่าค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกสูสีกับกรุงลอนดอน ดังนั้นการกินอยู่และใช้ชีวิตจึงต้องประหยัด ไม่สวยงามและสนุก สบาย เหมือนในการ์ตูนหรือในละครญี่ปุ่นที่ได้รัยรู้กันนัก ดังนั้นคนไทยที่ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องขยัน ประหยัดเป็นหลักด้วย