โรคไวรัสซิกา ที่กำลังระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกา

โรคไวรัสซิก้า โรคร้ายที่ยังคงระบาดในทวีปแอฟริกา

เวลาที่พูดถึงโรคไวรัสซิก้า ถือได้ว่านี่นับเป็นโรคที่อันตรายที่สุดโรคหนึ่งของโลกในเวลานี้ก็ได้ เพราะจากข่าวการะบาดของโลกนี้ในช่วงที่ผ่านมาทำให้หลายคนซึ่งอาจมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้เกิดความหวาดกลัวและหาวิธีป้องกันต่างๆ นานา ซึ่งโรคไวรัสซิก้า หรือ โรคซิก้า ที่ว่านี่ถือว่าเป็นโรคที่สร้างความอันตรายถึงชีวิตให้กับมนุษย์อย่างแท้จริงและหากยิ่งทวีปหรือประเทศไหนมีพัฒนาการทางการแพทย์ที่ช้าหรือไม่ได้มาตรฐานก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคร้ายตัวนี้ขยายตัวและสร้างความอันตรายให้กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างง่ายที่สุด

ไวรัสซิก้าคืออะไร

ไวรัสซิก้า คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลเฟลวิวิริเดในวงศ์ของเฟลวิไวรัส ซึ่งมีพาหะนำโรคตัวนี้ก็คือยุงลาย ไม่ว่าจะเป็นยุงลายที่พบเห็นได้ตามบ้าน หรือยุงลายสวนที่มักจะพบได้ในบริเวณที่ต้นไม้รกทึบ ซึ่งชื่อโรคดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาจากป่าซิกา ในประเทศอูกันดา ในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่โรคนี้เกิดการแพร่ระบาดครั้งแรกของโลกโดยเชื้อไวรัสตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในน้ำเหลืองของลิงวอก และพบในคนครั้งแรกที่ประเทศไนจีเรีย ซึ่งอาการของโรคนั้นก็จะคล้ายๆ กับการเป็นไข้เหลือง ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ไวรัสเวสต์ไนล์ หรือ ไวรัสเดงกี

กลุ่มเสี่ยงของคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซิก้า

ส่วนมากแล้วกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซิก้ามากที่สุดได้แก่ กลุ่มสตรีมีครรภ์ ซึ่งถ้าหากพบว่าแม่ของเด็กเป็นแล้วจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปยังลูกในท้องอย่างมาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กเกิดมามีศีรษะเล็กมากกว่าเด็กปกติ นั่นจึงทำให้สตรีมีครรภ์ทั้งหลายควรหลีกเลี่ยงอย่างมากในการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้

สถานการณ์โรคไวรัสซิก้าในทวีปแอฟริกา

ด้วยความที่ทวีปแอฟริกาจัดได้ว่าเป็นทวีปที่แร้นแค้น การพัฒนาหรือวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ล่าช้า การดูแลสุขอนามัยของประชาชนเองก็ค่อนข้างต่ำ ทำให้โรคไวรัสซิก้านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันเองจะพยายามมีการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้คนในทวีปเหล่านี้ก็ตามแต่ด้วยความที่พาหะเป็นยุงลายซึ่งไม่สามารถกำจัดได้หมดทำให้ผู้คนในทวีปแอฟริกายังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่มีโอกาสจะติดเชื้อไวรัสซิก้า อย่างไรก็ตามนอกจากทวีปแอฟริกาแล้วก็ยังคงมีหลายประเทศในโลกที่เชื้อตัวนี้แพร่ระบาดด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอ พยายามอย่าให้โดนยุงกัดและกำจัดแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นที่อยู่ของยุงลายให้หมดไปจะเป็นการดีที่สุด