โรคของเด็ก แอฟริกัน อันตราย

โรคอันตรายที่เด็กแอฟริกันเป็นกันมาก

ถ้าจะบอกว่าทวีปแอฟริกาถือว่าเป็นทวีปที่เกิดโรคต่างๆ บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นคำพูดที่ไม่ผิดมากนักเพราะด้วยความที่ทวีปแห่งนี้เป็นทวีปสาธารณูปโภค วิวัฒนาการทางการแพทย์ รวมไปถึงความรู้ต่างๆ ที่จะเข้าถึงผู้คนยังมีอยู่น้อยทำให้บ่อยครั้งโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็มาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่มักจะเกิดโรคร้ายกับตัวเองได้บ่อยทั้งจากการติดเชื้อจากพ่อแม่หรือการติดเชื้อจากตัวเองก็ตาม และนี่คือโรคอันตรายที่เด็กแอฟริกันมักเป็นกันมาก

  1. โรคเอดส์ – ถือว่าเป็น 1 ในโรคที่เด็กแอฟริกันเป็นกันมากซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการที่พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ติดเชื่อจากการมีเพศสัมพันธ์และปล่อยให้ตัวเองท้องก่อนที่จะคลอดลูกออกมา ทำให้เด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวมาตั้งแต่กำเนิดและด้วยการรักษาโรคที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ทำให้เด็กแอฟริกันหลายรายต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้
  2. โรคไข้มาลาเรีย – สาเหตุก็เกิดจากการโดนยุงก้นปล่องที่มีเชื้อนี้กัดและทำให้เชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเด็กซึ่งยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่มากพอและยังไม่ค่อยดูแลตัวเองจากการโดนยุงเหล่านี้กัด และเมื่อเป็นโรคนี้ก็มักจะรักษากันด้วยวิธีประจำชนเผ่าหรือว่าวิธีแบบตามมีตามเกิดซึ่งก็นับว่ายังเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องมากเท่าที่ควร
  3. โรคขาดสารอาหาร – ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของเด็กแอฟริกันหลายๆ คนเลยก็ว่าได้สำหรับโรคนี้ เพราะด้วยความยากจนที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆ เข้าทำให้ร่างกายเองก็เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตที่ผิดปกติ หัวโตมากกว่าปกติ ร่างกายซูบผอม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่เด็กแอฟริกันต้องเผชิญมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้สำหรับโรคนี้
  4. โรคโปลิโอ – ถือว่าเป็นอีกโรคที่เกิดจากความยากจนและความไม่รู้หนังสือของพ่อแม่ชาวแอฟริกัน ทำให้เมื่อเด็กเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องนำเด็กไปฉีดยาเพื่อป้องกันโรคโปลิโอ และเมื่อไม่ได้ฉีดยาและทำการรักษาอย่างถูกวิธี เมื่อเด็กเจริญเติบโตได้ในระดับหนึ่งโรคนี้ก็จะทำให้เด็กๆ แขนขาลีบเล็ก ไม่สามารถใช้งานได้อย่างคนปกติทั่วไป
  5. โรคไข้เลือดออก – นับว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมต่างๆ ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการรักษาที่ไม่ถูกวิธีทำให้เด็กแอฟริกันมักจะป่วยเป็นโรคนี้กันบ่อย สาเหตุก็มาจากยุงลายที่เป็นพาหะในการนำโรค