เด็กแอฟริกาผู้ถูกทารุณด้วยความเชื่อเวทมนดำ

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

นับ 1500 ปีมีการสังเวยชีวิตจากผู้หญิงชาวแอฟริกาได้ถูก บูชายัน ทำการกีดเลือดเนื้อสังเวยโดยการถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดด้วยในสมัยนั้นการพิสูจน์ และเทคโนโลยียังไม่มีความก้าวไกลทำให้พวกเด็ก และผู้หญิงถูกสังเวยเป็นจำนวนมากสร้างความสลด เชื่อว่าในยุคปัจจุบันยังมีการทำชนนี้อยู่ เกิดขึ้นจริงกับพวกเด็กๆ ในประเทศไนจีเรีย คองโก มีการทารุณเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดมีเวทมนดำโดยที่ตัวเราไม่รู้เรื่องเหตุเนื่องด้วยจากมีคนใกล้ตัวเด็กเสียชีวิตหรือญาติพี่น้องไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุอันใดเขาจะถูกกล่าวหาในทางด้านมืดแม้อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งถูกทารุณอย่างน่าสงสารเช่น การทุกตี การเผาทั้งเป็น อดอาหาร ใช้เหล็กร้อนจิ้มลงบนผิวหนังกว่า 75% ในประเทศคองโกเด็กแอฟริกาถูกกล่าวหา และถูกพ่อแม่ทิ้งไม่ต่างไรกับในสมัยก่อนที่เพศหญิงถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมีการให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแต่ก็อยากที่จะทำหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคาดว่าจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายแน่ ในปัจจุบันยังมีปัญหาหลายอย่างตามมาอย่างเช่น การอดยากขาดแคลนอาหารเหตุเกิดจากภัยแล้ง ความขัดแย้ง มีความยากลำบากเกิดโรคต่างๆมากมายความยากจน มีชีวิตที่น่าสงสาร ยังถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่อายุ 18 เนื่องด้วยต้องหาเงินทำให้พวกเด็กแอฟริกาติดโรค HIV และปัญหาการคลอดลูกเทพให้ต้องเสียชีวิตในการคลอดขาดความรู้วางแผนชีวิตด้วยเศรษฐกิจเงินเฟ้อทำให้มีการเงินซื้อข้าวทั้งสงครามกว่า 4 ปี และยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะมีสงครามอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีความขัดแย้งภายใน ในประเทศไทยมีการส่งเงินไปช่วยเหลือร่วมกับ ยูนิเซฟได้รวบรวมเงินจากทั่วโลกกว่า 600 ล้านดอลลาร์ นำไปช่วยเหลือด้าน อาหาร ยารักษา ถังน้ำ นม สายวัดแขนเพื่อคัดกรอกภาวะขาดสารอาการให้อยู่รอดภายในประเทศเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงโตมามีอนาคตให้มีความน่าอยู่ลดความรุ่นแรงการให้เด็กมีความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะน้อยมากในแอฟริกาที่ส่งลุกไปศึกษาตามโรงเรียนจึงเป็นเหตุให้ขาดความรู้การใช้ชีวิต ตอนนี้มีการทสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ให้รองรับเด็กๆได้มากขึ้นโดยมีอาคารทั้งหมด 9 ห้อง สร้างด้วยหินศิลาแลง เชื่อว่าในอนาคตชาวเมืองต้องมีชีวิตที่ขึ้นได้รับการช่วยเหลือทั่วโลกสุดท้ายนี้ก็ขอให้สงครามจบลง และให้ชาวบ้านกว่า 3 ล้านคนปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยเถิด