เด็กหญิงและประเพณีในแอฟริกา

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

africa_girl

เด็กสาวในแอฟริกา ไม่ได้รักสวยรักงามมากเท่าไหร่นักเพราะไม่สามารถที่จะหาสิ่งของที่นำมาเพื่อนำมาเสริมสวยได้ ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมก็จะเดินตามพ่อแม่เพื่อเรียนรู้การเอาตัวรอด ในดินแดนยากไร้ซะมากกว่าพออายุถึงวัยแล้ว ก็จะถูกส่งตัวแต่งงานกับครบครัวใหม่ และต้องทำมากากิน เพื่อให้ครอบครัวสามารถมีชีวิตรอดและด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีจึง ทำให้คนในทวีปนี้มีลูกน้อยกว่าทวีปอื่นๆ ส่งผลให้ประชากรมีน้อยตามไปด้วย

etosha_elefant

african-children

afarica_traditionafrika-efiopiya