เด็กท้องถิ่น

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

children_African

ด้านการศึกษาของเด็กทวีปนี้ก็ค่อนข้างจะน้อย เพราะความเจริญที่เข้าถึงน้องการศึกษาจึงน้อยตาม และ เป็นสิ่งที่ผู้คนในแถบนี้ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย เพราะ สิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือ การเอาชีวิตรอดโดย การออกหาหารหารและ สิ่งของเพื่อเอามาสร้างผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการหาไม้เพื่อมาทำบ้านเรือน และการล่าสัตว์ โดยส่วนใหญ่ สิ่งที่นำมาใช้คือของใกล้ตัวที่ห่าได้ตามท้องถิ่นเท่านั้น ร่างกายส่วนใหญ่จึงมีรูปร่างที่ผอมเพราะสารอาหารที่หาได้นั้นไม่พียงพอ รวมถึงของใช้ต่างๆ ใน การดำรงชีวิตด้วย

afarica_chils

sad_chilall_africa

portraits-of-childrenanja-ringgren