มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

disabled_child

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการทั่วโลก จัดตั้งมาเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยการบริจากเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์มาช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้ที่เจ็บป่วยด้วยบาดแผลและโรคระบาท ซึ่งปล่อยไว้นอนอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อไปยังคนอื่นๆ นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังเป็น ป้องกันไม่ให้โรคระบาดมาถึงตัวเองอีกปด้วย

specialneedspowerful-reutersnick-vujicic-south-african-boysport_amafrica