มูลนิธิเพื่อนหญิง

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

puanying

มูลนิธิเพื่อนหญิง ก่อตั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กหญิงจากการคุกครามทางเพศ และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผุ้ที่ทำความผิดอยากยุติธรรม เพราะในทุกวันนี้มีคดีเกี่ยวกับการทำร้ายผู้หญิงมากขึ้นบางครั้งเกินเลยถึงกับเสียชีวิต จึงควรมีการช่วยเหลือและหล่งที่เจ้งเพื่อจะได้มีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
dressagirlgroup

minister_of_womensponsor-a-girl_lg