ภูมิประเทศ

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

africa

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ แอฟริกา เป็นทวีปที่มีภูมิอากาศที่หลากหลาย สิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการปรับตัว มนุษย์เราก็เช่นกัน จึงเป็นทวีปที่ยากจนที่สุดเพราะ อากาศที่ร้อนชื้น ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นคนท้องถิ่น และไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ส่วนมากผู้ที่นิยมเข้าสู่ดินแดนยากไร้คือ ทีมสำรวจต่างๆ ที่หาข้อมูลเพื่อการศึกษาระบบนิเวศวิยาของแอฟริกาครับ

 

afarica_chils

animal

Elefant_im_Etosha_Nationalpark_Namibiaafrica_chil

south-africa