พลังเด็ก เปลี่ยนโลก

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

children's_World

 

โครงการที่ทำให้เด็กๆ มีส่วนร่วม โดยการบอกกับแม่ว่า ตอนนี้กำลังมีเด้กในแอฟริกา ดสียชีวิต 1 คน เราควรต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริจากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศในดินแดนห่างไกล และส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีให้เด็กรุ่นใหม่ ถึงการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบงปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

all_africa

thaihealth_efhjklnpqumun_and_sun