ปัญหาใหญ่ของคนทวีปแอฟริกา

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

 

ทวีปแอฟริกาถึงจะเป็นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แร่ทองคำ ต่างๆ มากมาย แต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ประชาชนของทวีปแอฟริกามีฐานที่ร่ำรวย อยู่ดีกินดี แต่อย่างใด กลับกลายว่าเป็นทวีปที่มีความน่าสงสารเห็นใจมากที่สุด เพราะจากสภาพความเป็นอยู่ วิวัฒนาการทางด้านต่างๆรวมไปจนถึงกระทั่งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ยังถือได้ว่าไม่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ แถมยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากความยากจน เรามาลองดูกันว่าทวีปแอฟริกามีปัญหาอะไรบ้างที่รอความช่วยเหลือจากนานนประเทศคะ

  1. ปัญหาด้านการศึกษาของคนแอฟริกา

ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่และสำคัญที่สุด เพราะหากคนทวีปแอฟริกาได้รับการศึกษาที่ดีแน่นอนว่าย่อมจะได้รับการพัฒนาประชากร เมื่อคนได้รับความรู้ ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งการนำไปพัฒนาในด้านต่างๆของตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ชาวแอฟริกาต้องการมากไม่แพ้ในสิ่งอื่นใดนั่นก็คือการศึกษา ในปัจจุบันการศึกษาจะถูกจำกัดไว้แค่คนที่มีฐานะเท่านั้น ส่วนคนจนแทบจะไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาที่น้อยมาก

  1. ปัญหาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในทวีป

บ้านเรือนในทวีปแอฟริกายังขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่น น้ำประปา ไฟฟ้า บางครอบครัวต้องดำรงชีพด้วยการใช้เทียนไขหรือน้ำบาดาล หรือบางบ้านอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เลยก็ได้

  1. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของทวีป

หากว่าใครเคยติดตามข่าวสารของทวีปแอฟริกามาบ้างคงจะเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวไม่ได้เอาเสียเลย โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองจะพบว่าที่อยู่อาศัยของพวกเขานั้นทั้งน่ากลัวและอันตราย แถมไม่มีความมั่นคง บางบ้านใช้เป็นไม้ต่อกันเป็นเพิงเพื่อพักอาศัย บางครอบครัวก็สร้างบ้านขึ้นมาจากดิน ซึ่งการจะหาบ้านปูนหรือบ้านมีราคานั้นเป็นไปได้ยาก

  1. ปัญหาด้านการแพทย์ของชาวแอฟริกา

มักพบว่าชาวทวีปแอฟริกาหลายคนป่วยเป็นโรคต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ยิ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบด้วยแล้ว จะส่งผลทำให้เกิดไวรัสต่างๆที่แพร่จากสัตว์มาสู่คน เราจึงเห็นตัวอย่างของไวรัสอันตรายที่จะมีต้นกำเนิดมาจากที่นี้ เป็นเพราะไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงประชาชนขาดความรู้ในวิธีการรักษาและป้องกันโรคภัยต่างๆอย่างถูกต้อง

ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาใหญ่ของทวีปแอฟริกาก็คือการที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีการศึกษา จึงทำให้ไม่มีกำลังสำคัญที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้มีความเป็นอยู่ได้เทียบเท่ากับสังคมโลก