ปัญหาความยากจน ของประเทศเอธิโอเปีย

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

Ethiopiapicflag

Ethiopiapic

แม้ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ยากจนบ้าง แร้นแค้นบ้าง ความเป็นอยู่ของผู้คนย่ำแย่บ้าง แต่ถึงกระนั้นหลายประเทศเองก็ยังนับว่าไม่ใช่เรื่องแย่อย่างที่หลายคนเข้าใจ หลายประเทศในทวีปแอฟริกาผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองลำบากลำบนหรือยากจนอะไรมากนัก ทว่าประเทศหนึ่งในดินแดนกาฬทวีปแห่งนี้ที่ว่ากันว่ายากจนที่สุดในโลกและเมื่อลองได้มาศึกษาก็ปรากฏว่าไม่ใช่แค่คำพูดที่ชวนให้คิดแต่นั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ประเทศดังกล่าวก็คือ เอธิโอเปีย

ทำความเข้าใจกับความยากจนในเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปียเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่บนทวีปแอฟริกา แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่บนโลกเมื่อนึกถึงประเทศนี้ก็จะนึกถึงเรื่องของความยากจน อดอยาก สภาพเด็กที่ผอมโซหนังหุ้มกระดูก เป็นภาพติดตามที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเมื่อนึกถึงประเทศนี้ก็จะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ เอธิโอเปียมีประชากรในประเทศราว 67 ล้านคน รายได้เฉลี่ยต่อไปอยู่ที่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าต่ำมากๆ อายุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศนี้จะอยู่ประมาณ 42 ปี และกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีปัญหาในเรื่องของความอดอยาก และปัญหาโรคภัยจาดการขาดอาหาร แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกจะพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ด้วยปัจจัยหลายด้านทำให้เอธิโอเปียยังคงเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านความยากจนมาโดยตลอด

สาเหตุของปัญหาความยากจนในเอธิโอเปีย

  1. ความไม่แน่นอนรวมถึงภาวะสงครามภายในประเทศ – เอธิโอเปียจัดว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาทางการเมืองมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งเรื่องคอรัปชั่น ความไม่พอใจกันของฝ่ายต่างๆ จนเกิดเป็นสงครามการเมืองบ่อยครั้ง ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างที่ควรจะเป็นและยังคงย่ำอยู่กับที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม
  2. ปัญหาด้านสภาพภูมิประเทศ – แม้ว่าเอธิโอเปียจะมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านอย่างแม่น้ำ Blue Nile แต่พวกเขากลับใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ใช้สายน้ำสายนี้เหมือนพวกเขา สาเหตุหลักก็มาจากพวกเขาไม่มีอำนาจมากพอในการจะทำสิ่งต่างๆ ส่งผลให้เวลาที่มีส่วนต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเกษตรหรือแหล่งน้ำจึงทำได้ไม่เต็มที่
  3. สภาพอากาศที่ย่ำแย่ – บางพื้นที่ของประเทศก็แล้งจนปลูกอะไรไม่ขึ้น บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักจนน้ำท่วมอยู่บ่อยๆ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาไร้อาชีพของผู้คนจนนำไปสู่ปัญหาความยากจน
  4. มีชาติพันธุ์เยอะเกินไป – เอธิโอเปียจัดว่าเป็นประเทศที่มีชนเผ่าหรือชาติพันธุ์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นั่นส่งผลในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันลำบาก ทำให้ต่างคนต่างอยู่ ไม่สามารถจับมือพัฒนาไปได้ด้วยกัน