ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ทวีปแอฟริกา

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

African-populationppppp

เรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้มาตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าต่อให้การใช้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ตามแต่ทว่าเรื่องของอาหาร น้ำดื่ม ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมาก บางคนทั้งชีวิตอาจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีอาหารให้ทานประทังชีวิตไปทุกมื้อ มีน้ำให้ดื่มในยามกระหายเท่านี้ก็เพียงพอต่อความต้องการของพวกเขาแล้ว โลกของเรามีวิวัฒนาการตามที่ควรเป็นไปมาเรื่อยๆ จนการพัฒนาการก้าวผ่านสิ่งต่างๆ มามากมายจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าเรื่องของอาหารจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องยากในการหามาเพื่อดำรงชีวิตอีกต่อไป ทว่าสำหรับคนในประเทศแอฟริกาหลายประเทศพวกเขายังคงประสบกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็ตามที

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทวีปแอฟริกามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหาร

อันที่จริงแม้จะมีหลายคนมองว่าทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีความล้าหลัง ไม่ทันสมัย แต่เราก็มักจะเห็นว่าหลายประเทศในทวีปนี้ก็มีความเจริญกันอยู่ไม่น้อย ถึงกระนั้นก็ยังคงมีหลายประเทศที่ยากจน แร้นแค้น แม้แต่อาหารที่จะหามาประทังชีวิตยังเป็นเรื่องยาก ซึ่งมีสาเหตุหลายๆ อย่างที่ทำให้ทวีปแอฟริกายังคงมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหาร
1. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย – ปัจจัยที่เป็นสาเหตุลำดับแรกคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหาร ด้วยพื้นที่ภูมิประเทศที่มีทะเลทรายบ้าง เนินเขาสูงบ้าง สภาพอากาศที่มีความแห้งแล้งจัด ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ รวมไปถึงพืชหรือสัตว์ตามธรรมชาติก็อยู่ไม่ค่อยได้ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
2. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิต – คนในทวีปแอฟริกาหลายคนยังมีความเชื่อในชนเผ่าของตนเอง เชื่อต่อสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตที่พัฒนาแล้วของคนในยุคปัจจุบันได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้บางครั้งพวกเขาไม่สามารถดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อใช้เป็นอาหารในการดำรงชีวิตได้
3. ความยากจน – อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อเรื่องของการขาดแคลนอาหาร บางทีหิวแทบขาดใจแต่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งอาหารบางชนิดก็ราคาแพงเกินกว่าที่พวกเขาจะซื้อ
4. ความขัดแย้งภายในประเทศ – การมีสงครามหรือความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมาก เมื่ออยู่ในสภาวะสงครามหรือความไม่นิ่งทางการเมืองก็เป็นเรื่องยากที่เรื่องของอาหารจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการเอาชีวิตรอด